fbpx

Trudności w uczeniu się Rourke, 1982

Trudności w uczeniu się Rourke 1982 Rourke i in. (University of Windsor, Ontario, Canada) badał 25 uczniów z trudnościami w uczeniu się w wieku od 9 do 14 lat, obserwując ich w okresie 1 roku (Rourke, 1982)

Szesnastu z nich przeszło program Tomatisa, a 9 stanowiło grupę kontrolną. Osoby badane nie zostały przypisane o grup w sposób losowy, ale w obydwu grupach był zrównoważony, podobny poziom IQ.

Większość dzieci stanowili uczniowie szkół dla dzieci z trudnościami w uczeniu się lub otrzymywały dodatkową, specjalną edukację (nauczanie indywidualne). Badanie nie informuje jak długo trwał program Tomatisa i jak był stosowany.

Zastosowano baterię testów, które zastosowano przed rozpoczęciem terapii, a następnie po roku czasu. Na baterię testów składały się:

  • Skala inteligencji Wechslera
  • Inwentarz osobowości dla Dzieci (PIC, Wirt, 1977), który bada opinie rodziców o zachowaniu dziecka i relacje w rodzinie. Wynik ogólny testu określa poziom przystosowania dziecka.
  • Test Osiągnięć Szkolnych (WRAT, Jastak i Jastak, 1965),
  • est Płynności Wypowiedzi (Strong, niedatowany)
  • Test Czytania (Gates i McCillop, 1962)
  • Grooved Pegboard Test (GPT, Klove, 1963) mierzący poziom dominacji ręki i koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Na wykresie przedstawiono różnice wyników w poszczególnych testach pomiędzy badaniem po zakończeniu terapii i przed jej rozpoczęciem.

dysleksja tomatis

© 2019 Mariusz Krzaczek, Wszelkie prawa zastrzeżone